Dataretensie-opsomming

Hierdie opsomming toon die verstek kategorieë en doele vir die retensie van gebruikerdata. Sekere areas kan meer spesifieke kategorieë en doele hê as die wat hier gelys is.

Werf

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Gebruikers

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Kursuskategorieë

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Kursusse

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Aktiwiteitsmodules

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Blokke

Purpose

Retention period
No retention period was defined